Thủ tục pháp lý nhà đất

  • cac buoc lap ho so hoan cong xay dung cong trinh

    Các bước lập hồ sơ Hoàn công xây dựng công trình

    28-12-2019 Hoàn công là việc ghi nhận phần tài sản trên đất (nhà ở, công trình) vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Vậy, Hồ sơ hoàn công gồm những gì ? và các yếu tố liên quan đến hoạt động xây dựng sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: